Privacyverklaring Stichting LaMER

De Stichting LaMER (verder: “LaMER”), gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die LaMER verwerkt
LaMER verwerkt uw persoonsgegevens doordat u haar websites bezoekt, in de uitvoering van haar taken voor de Stichting en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Doel

persoonsgegevens

1. Contactformulier, contact opnemen met u na verzending door u van een bericht via het contactformulier.

- Naam

- E-mailadres

- Bedrijfsnaam

- Telefoonnummer

2. Registratie voor toegang tot het afgesloten gedeelte van de website

- Naam

- E-mailadres

 3. Deelnemersovereenkomst

 - Naam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die LaMER verwerkt
LaMER verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd). LaMER kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. LaMER raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat LaMER zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijdert LaMER deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag LaMER persoonsgegevens verwerkt
LaMER gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze dienstverlening, voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en voor het beveiligen en optimaliseren van de website.

Bij de registratie van een nieuwe deelnemer, het invullen en versturen van een webformulier, bij registratie en/of bij gebruik van het contactformulier of met het verzenden van een e-mail geeft u LaMER toestemming om de daarmee verkregen persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. LaMER mag uw persoonsgegevens voor deze doeleinden ook verwerken omdat LaMER er een gerechtvaardigd belang bij heeft om u als relatie en websitebezoeker optimaal van dienst te zijn. Indien nodig vragen wij aan u voor bijzondere verwerkingen apart toestemming.

LaMER verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Doel

Rechtsgrondslag

1. Contact via het contactformulier, reageren op berichten

LaMER heeft een gerechtvaardigd belang: zij dient te kunnen reageren op berichten via het contactformulier.

2. Toegang tot het afgesloten gedeelte van de website

Grondslag voor deze verwerking is de toestemming die u heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij registratie voor toegang tot de website, lidmaatschap van LaMER of aanmelding daarna.

 3. Deelnemersovereenkomst

LaMer heeft een gerechtvaardigd belang: zij dient de vertegenwoordiger (naam) van een nieuwe deelnemer te registreren. 

Geautomatiseerde besluitvorming
LaMER neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LaMER) tussen zit.

Hoe lang LaMER persoonsgegevens bewaart
LaMER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder kunt u zien welke termijnen LaMER Waterbouw hanteert voor de persoonsgegevens.

Doel

Bewaartermijn & Reden

1. Contact via het contactformulier, reageren op berichten

De gegevens blijven bewaard zolang als nodig is om uw vraag of de reden van het contact af te handelen en daarover ook met u te communiceren.

2. Toegang tot het afgesloten gedeelte van de website

De gegevens blijven bewaard totdat u aangeeft niet meer geïnteresseerd te zijn in de toegang, of dat de toegang wordt gestopt vanuit LaMer. (Indien het deelnemerschap van uw firma bij LaMer beëindigd wordt of bij andere gebruikers waarvan LaMer vindt dat toegang niet langer relevant of gewenst is).

3. Deelnemersovereenkomst

De gegevens blijven bewaard zolang als nodig is voor de administratie. 

Delen van persoonsgegevens met derden
LaMER gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en zal deze nooit aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de taken en werkzaamheden van LaMER of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken uw gegevens niet voor commerciële of goede doelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die LaMER gebruikt
LaMER gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

LaMER gebruikt het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden om op onze website te komen. LaMER past anonimisering van gebruikersstatistieken toe binnen Google Analytics. Hierdoor zijn de bezoekersstatistieken niet te herleiden tot een individueel IP-adres of persoon.

Voor meer informatie over cookies en hoe hiermee om te gaan verwijst LaMER u graag naar de (Engelstalige) website "cookiesandyou"

Websites van derden
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet automatisch dat LaMER verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. De onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door LaMER zijn verkregen. LaMER accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LaMER en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een (computer)bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contactgegevens:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV, Den Haag
Tel. +31 70 349 07 12
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
https://www.stichtinglamer.nl/

LaMER wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe LaMER Waterbouw persoonsgegevens beveiligt
LaMER neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..